Alimentatiebedragen: enkele vuistregels

Hoewel dit over de Nederlandse situatie gaat is het wél een heel erg boeiend filmpje met een aantal zeer duidelijke vuistregels over hoe alimentatiebedragen berekend worden en wanneer er sprake kan zijn van alimentatie. Heel erg boeiend!

Het autovolgsysteem: mag mijn werkgever mijn bedrijfswagen wel volgen?

BMW FleetWerknemers bij wie er een autovolgsysteem in de auto zit, voelen zich vaak bespioneerd. Ik snap dat, zo’n track & systeem creëert tenslotte een gevoel van wantrouwen. Wat de emotionele band tussen werkgever en werknemer betreft, is het belangrijk dat er voordien duidelijke afspraken worden gemaakt. Zo weten de twee partijen waar ze zich aan kunnen verwachten, en komen ze niet voor onaangename verrassingen te staan. Naast het emotionele aspect is er ook een wettelijk kantje verbonden aan deze volgsystemen. Dat heetde wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De specifieke regels in detail

Deze bepaling houdt ten eerste in dat de controles middels een autovolgsysteem een rechtmatig doel moeten hebben. Volgens de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogen we onder ‘rechtmatige doelen’ het volgende verstaan: jouw veiligheid als werknemer, track and trace voertuigende bescherming van je bedrijfsvoertuig – om bijvoorbeeld diefstal te voorkomen, het bewerkstelligen van een efficiënt beheer van alle verplaatsingen en het nagaan van de werknemersprestaties.

Ten tweede ben je als werknemer ook beschermd doordat de wet zegt dat al deze controles in direct verband moeten staan met het doel. En last but not least: jouw werkgever moet je te allen tijde informeren! Om deze wettelijke bepalingen te gehoorzamen, moet er aangifte gedaan worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze aangifte staat uitdrukkelijk dat je jouw gegevens laat registreren via een autovolgsysteem.

“Het autovolgsysteem: mag mijn werkgever mijn bedrijfswagen wel volgen?” verder lezen

De rente op mijn spaarboekje: waarom blijft die maar dalen?

SpaarboekjeIk begin stilaan genoeg te krijgen van de dalende rente op mijn spaarboekje. Moet ik nu echt met lede ogen toekijken hoe mijn zuurverdiende spaarcenten uiteindelijk niets meer opbrengen?

Waarom de rente in een neerwaartse spiraal verkeert

Als we kijken naar de reden dat die rente langzaamaan verder daalt, mogen we de schuld leggen bij de Europese Centrale Bank. De media berichtte namelijk eerder al dat de ECB staatsobligaties aankoopt, waardoor de marktrente de klappen te verduren krijgt. Iets wat volgens experts en analisten in de toekomst niet zal verbeteren. Integendeel: aan dit tempo is een verdere en nog sterkere daling onvermijdelijk. De Tijd sprak midden maart zelfs van een diepterecord: 0,40 procent! Een ding is dus zo klaar als pompwater: de financiële situatie waarin we nu verkeren, is allesbehalve gezond. Hoeveel lager kan die spaarrente nog gaan bij spaarrekeningen waar er reeds sprake is van een minimale rentevoet? De banken zijn trouwens verplicht om op een gereglementeerde spaarrekening minstens 0,11 % rente toe te kennen.

Moraal van dit verhaal?

Deze gegevens zetten de rentemarge van de Belgische banken nog meer onder druk. Immers, de handelingen van de Europese Centrale Bank zorgen er enkel voor dat de kortetermijnrente en langetermijnrente dichter bij elkaar komen. Nog voorzichtiger omgaan met je spaargeld is dus de boodschap! Ik bereid me alvast voor, en raad iedereen aan hetzelfde te doen.

Een omniumverzekering voor je auto: wanneer zinvol, wanneer niet?

Wanneer je een auto aanschaft, komt hierbij veel bij kijken. Met name de juiste verzekering afsluiten vormt voor velen een groot vraagteken en vaak ook een bron van ergernis. Wat bijvoorbeeld met een omniumverzekering: is deze wel zinvol voor je auto? Wanneer wel en wanneer niet? Hieronder vind je alvast de nodige antwoorden op al uw vragen.

Burgerlijke aansprakelijkheid versus omnium

Ben je betrokken bij een ongeval? Weet dan dat er twee mogelijkheden zijn met betrekking tot betaling. Ofwel ben je in je recht en dient de verzekering van de tegenpartij – die het ongeval heeft veroorzaakt – de schade te vergoeden. Ben je echter in je onrecht, dan is het jouw eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die deastra tegenpartij moet vergoeden, maar deze dekt alles behalve jouw eigen materiële schade. Een omniumverzekering is hierbij dus van belang: je geniet van een schadevergoeding, zelfs indien je de schade zelf hebt veroorzaakt!

Omnium en haar vele voordelen

Een omniumverzekering biedt niet alleen hulp wanneer je de schade zelf hebt veroorzaakt, maar ook wanneer er sprake is van materiële schade zonder de betrokkenheid van een tegenpartij, van materiële schade in geval van vluchtmisdrijf, van materiële schade ten gevolge van natuurlijke voorvallen (bijvoorbeeld schade door een omgevallen boom ten gevolge van een storm), van materiële schade die het gevolg is van een botsing met een dier en van materiële schade door vandalisme.

“Een omniumverzekering voor je auto: wanneer zinvol, wanneer niet?” verder lezen

Geregistreerd kassasysteem voor de horeca: de voor- en nadelen

Vanaf januari 2014 moet horeca-gebruikers gebruik maken van een geregistreerde kassa. De overheid wenst op deze manier onder andere zwartwerk tegengaan, maar ook fraude moet zo worden vermeden. Wat houdt dergelijke elektronisch kassasysteem precies in en wat zijn de voor- en nadelen voor horeca-gebruikers? Hieronder vindt u alvast een beknopte uitleg.

De geregistreerde kassa toegelicht

Het geregistreerde kassasysteem – ook wel GKS genoemd – is een geheel dat bestaat uit een kassa, een controlemodule en tot slot een gepersonaliseerde kaart of Vat Signing Card – ook wel VSC genoemd – of smartcard. Vanaf 1 januari dit jaar verdwijnt het btw-briefje en dienen alle horeca-uitbaters, zoals restaurants en tavernes, dergelijke elektronische geregistreerde kassa te hebben.

gksDeze kassa print uw rekening uit, zoals u dit gewend bent. Alleen wordt deze niet meer vergezeld van een btw-bonnetje, aangezien dit meteen in de rekening vervat zit. Het kassaticket, dat dus tegelijkertijd dient als btw-briefje, krijgt een persoonlijk nummer toegewezen dat word opgeslagen in de zogenaamde black box of zwarte doos van de kassa in kwestie.

Deze nieuwe maatregel, verplicht voor alle horeca-gebruikers, gaat gepaard met de btw-verlaging van 21% naar 12%.

Voor wie is geldt deze maatregel precies?

Iedereen die minstens 10% van zijn omzet wilt halen uit zijn aanbod van maaltijden via diensten als restaurant of catering, is verplicht het geregistreerde kassasysteem aan te schaffen. Deze maatregel is met andere woorden niet van toepassing op horeca-gebruikers, waar cliënteel maaltijden slechts komt af halen en niet ter plaatse opsoupeert.

Zoals u wel reeds zal begrijpen, gaat is het kassasysteem dus verplicht voor horecazaken met zitplaatsen ter beschikking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan frituren, broodjeszaken, ijssalons, restaurants, tavernes, bakkes met eetgelegenheid en ga zo maar verder. Meer info hierover hier op de Amplitudo-site.

“Geregistreerd kassasysteem voor de horeca: de voor- en nadelen” verder lezen

De nieuwe regels over cash betalingen: niet onbelangrijk!

eurobiljetten

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat gaat bepaar met nieuwe regels. Meer bepaald nieuwe regels omtrent de cash betalingen. Aangezien het voor velen waarschijnlijk een wirwar is geworden van regeltjes en musts en dont’s – door de regelmatige wijzigen – leek het een goed idee om alles eens netjes op een rijtje te zetten, zodat u weer helemaal mee bent met de wetgeving en u alle mogelijke overtredingen uit de weg kunt gaan.

eurobiljettenIn april 2012 voerde men de eerste wijziging door. Hiervoor mocht namelijk cash betaald worden, indien de klant in kwestie hier specifiek naar vroeg. Het verbod voor cash betalingen gold toen enkel voor de roerende goederen en op cashbetalingen van meer dan €15000. Indien dit bedrag werd overschreden volgde een boete of soms ook een fiscale controle erbovenop.

April werd dus, zoals eerder gezegd, de maand van de eerste wijziging. Het toepassingsgebied van het verbod werd namelijk uitgebreid. Het verbod omvatte namelijk nu zowel de onroerende als de roerende goederen. Was u een particulier en verkocht u uw huis? Was u verantwoordelijke en deed u uw bedrijf van de hand? Of was u een fabrikant en zette u een machine te koop? Dan diende u rekening te houden met dit verbod. De nieuwe regelgeving gold ook voor diensten, zoals deze van een aannemer of consultant. Zij die een deelfactuur wilden opmaken voor hun klanten, dienden een oogje in het zeil te houden!

“De nieuwe regels over cash betalingen: niet onbelangrijk!” verder lezen

Waarom nu weer een staking?

Een mens zou er moedeloos van worden… Wie vorige donderdag in Brussel moest zijn, voor zaken of gewoon voor de lol, ergerde zich vast ook aan de menigte die daar weer druk stond te betogen. Heel druk in de straten, hier en daar wat rommel opstoken op straat, openbaar vervoer dat hopeloos verstoord wordt en met de wagen het centrum bereiken is onbegonnen werk.

Hebben de stakers het bij het rechte eind? Waarvoor komen ze op straat? Is staken de juiste manier?
staking
De stakers zijn boos omdat een reeks afspraken die gemaakt zijn bij een vorig overleg niet zijn nageleefd. Zo zijn er regels getroffen rond de lage lonen en de uitkeringen, en ook de brugpensioenregeling werd opnieuw bekeken voor bepaalde sectoren. Maar definitief is er nog niets in voegen. Verder wordt nog steeds gesleuteld aan de indexeringen, maar daar hebben de vakbonden het niet mee: dit gaat de koopkracht van de gewone man beïnvloeden en dat willen ze koste wat het kost vermijden. Daarnaast zouden ook de lonen niet meer omhoog mogen gaan, maar dat vinden ze al helemaal absurd. En zo zijn er wel meer regels waarin zij de werknemer trachten te beschermen.

Dat ze ijveren naar een betere situatie voor de werknemer is natuurlijk normaal: daarvoor zijn vakbonden opgericht in de 19de eeuw. Maar er is hoe langer hoe minder begrip voor de manier waarop zij proberen de doelstellingen te verdedigen. Mensen ondervinden direct hinder van de manier waarop acties worden gevoerd, en bekijken het meer als een farce dan een werkelijk middel om iets gedaan te krijgen.

Toch gaat het staken natuurlijk over “ons” geld, en gaat het staken misschien meer aan zijn doel voorbij? Mensen zouden betrokken moeten zijn en de oorzaken goed begrijpen, maar misschien dringt een andere manier van aandacht vragen zich op?

Moeten we vrezen voor een black out?

De winter is zo goed als voorbij, en van de gevreesde black outs is eigenlijk weinig te zien geweest. U herinnert het zich nog wel: in de herfst van vorig jaar werd overal aangekondigd dat er te weinig energie zou zijn om overal iedereen van genoeg elektriciteit te voorzien. Er werd gevraagd zuinig te zijn, en elektrische toestellen zoveel mogelijk tijdens daluren te gebruiken, om te voorkomen dat het licht letterlijk zou uitgaan. Maar tot nu toe is het nog niet zo ver gekomen.

doelHet zou nochtans volgende winter zover kunnen zijn, wordt er gezegd, omdat Doel 3 en Tihange 2 momenteel buiten gebruik zijn. Als dat volgende winter nog steeds het geval is, kan dat stevige gevolgen kennen voor de stroomvoorziening in ons land. En hoewel dat natuurlijk ver weg nog is, is het toch wel iets om bij stil te staan. Kernenergie houdt misschien gevaren in, maar wat zijn de alternatieven?

Momenteel worden in België al enkele duurzame alternatieven gebruikt. Hun aandeel blijft ook maar stijgen, mede dankzij investeringen in nieuwe manieren van opwekken of verwerken. Tegen 2015, wanneer de drie oudste kerncentrales van ons land worden gesloten, moeten die alternatieve bronnen de 12% van de kerncentrales kunnen overnemen. Maar ons verbruik daalt er natuurlijk ook niet op. Tussen 2022 en 2025 zouden alle kerncentrales in België gesloten moeten zijn. Maar er moet natuurlijk worden gezocht naar oplossingen, in plaats van mensen bang te maken met een black out.

Hoe dit zal moeten gaan: investeren in België gunstiger maken, en de marktprijzen nog meer open trekken. Maar of dit in eenieders voordeel zal zijn, vooral financieel dan, blijft momenteel nog maar zozeer de vraag…

Zuinig bouwen: investeer nu en bespaar later

Met het voorjaar is ook de periode aangebroken voor de bouwbeurzen. De bekendste is Batibouw, die jaarlijks plaatsvindt in Brussel. Maar ook in Antwerp Expo in Antwerpen en Flanders Expo in Gent zijn een aantal boeiende beurzen te doen die bezoekers helemaal wegwijs maken in bouwen, wonen en renoveren. De nadruk ligt meer dan ooit tevoren op duurzamer bouwen en zuiniger leven, met allerlei middelen om energie te besparen en slimmer om te gaan met hoe je energie aanwendt in huis.

De meeste aandacht gaat dit jaar uit naar degelijke isolatie. Door een woning beter te isoleren, gaat een deel van de energie niet meer verloren, waardoor men met dezelfde hoeveelheid energie meer kan doen, efficiënter kan verwarmen dan in eerste instantie. Bovendien is dakisolatie de enige milieuvriendelijke renovatie waar de overheid nog een duit in het zakje doet: dakisolatie is fiscaal interessant omdat u het mag inbrengen op uw belastingbrief.
zonnepaneel
Maar niet enkel isoleren kan, er zijn ook andere manieren van energiezuinig bouwen waar op bouwbeurzen meer informatie over gegeven wordt. Zo is er de warmtepomp, die al bijna standaard wordt afgeleverd bij nieuwbouwhuizen. Deze onttrekt warmte aan de lucht of de aarde om die dan om te zetten in warmte die binnen in huis kan gebruikt worden. Meer informatie over hoe het systeem werkt, kan men makkelijk te weten komen bij de verschillende installateurs. Het is trouwens ook absoluut niet moeilijk om een warmtepomp te installeren in een reeds bestaande woning. Ook zonne-energie blijft populair, ondanks dat de subsidies daarvoor zo goed als weggevallen zijn. Het gaat nu om een investering op langere termijn, maar die nog steeds de moeite loont.

Bouwbeurzen zijn een bron van inspiratie. Wie nu investeert, plukt daar nog voor jaren de vruchten van.