De nieuwe regels over cash betalingen: niet onbelangrijk!

eurobiljetten

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat gaat bepaar met nieuwe regels. Meer bepaald nieuwe regels omtrent de cash betalingen. Aangezien het voor velen waarschijnlijk een wirwar is geworden van regeltjes en musts en dont’s – door de regelmatige wijzigen – leek het een goed idee om alles eens netjes op een rijtje te zetten, zodat u weer helemaal mee bent met de wetgeving en u alle mogelijke overtredingen uit de weg kunt gaan.

eurobiljettenIn april 2012 voerde men de eerste wijziging door. Hiervoor mocht namelijk cash betaald worden, indien de klant in kwestie hier specifiek naar vroeg. Het verbod voor cash betalingen gold toen enkel voor de roerende goederen en op cashbetalingen van meer dan €15000. Indien dit bedrag werd overschreden volgde een boete of soms ook een fiscale controle erbovenop.

April werd dus, zoals eerder gezegd, de maand van de eerste wijziging. Het toepassingsgebied van het verbod werd namelijk uitgebreid. Het verbod omvatte namelijk nu zowel de onroerende als de roerende goederen. Was u een particulier en verkocht u uw huis? Was u verantwoordelijke en deed u uw bedrijf van de hand? Of was u een fabrikant en zette u een machine te koop? Dan diende u rekening te houden met dit verbod. De nieuwe regelgeving gold ook voor diensten, zoals deze van een aannemer of consultant. Zij die een deelfactuur wilden opmaken voor hun klanten, dienden een oogje in het zeil te houden!

Lees verder “De nieuwe regels over cash betalingen: niet onbelangrijk!”