Een omniumverzekering voor je auto: wanneer zinvol, wanneer niet?

Wanneer je een auto aanschaft, komt hierbij veel bij kijken. Met name de juiste verzekering afsluiten vormt voor velen een groot vraagteken en vaak ook een bron van ergernis. Wat bijvoorbeeld met een omniumverzekering: is deze wel zinvol voor je auto? Wanneer wel en wanneer niet? Hieronder vind je alvast de nodige antwoorden op al uw vragen.

Burgerlijke aansprakelijkheid versus omnium

Ben je betrokken bij een ongeval? Weet dan dat er twee mogelijkheden zijn met betrekking tot betaling. Ofwel ben je in je recht en dient de verzekering van de tegenpartij – die het ongeval heeft veroorzaakt – de schade te vergoeden. Ben je echter in je onrecht, dan is het jouw eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die deastra tegenpartij moet vergoeden, maar deze dekt alles behalve jouw eigen materiële schade. Een omniumverzekering is hierbij dus van belang: je geniet van een schadevergoeding, zelfs indien je de schade zelf hebt veroorzaakt!

Omnium en haar vele voordelen

Een omniumverzekering biedt niet alleen hulp wanneer je de schade zelf hebt veroorzaakt, maar ook wanneer er sprake is van materiële schade zonder de betrokkenheid van een tegenpartij, van materiële schade in geval van vluchtmisdrijf, van materiële schade ten gevolge van natuurlijke voorvallen (bijvoorbeeld schade door een omgevallen boom ten gevolge van een storm), van materiële schade die het gevolg is van een botsing met een dier en van materiële schade door vandalisme.

Lees verder “Een omniumverzekering voor je auto: wanneer zinvol, wanneer niet?”

Geregistreerd kassasysteem voor de horeca: de voor- en nadelen

Vanaf januari 2014 moet horeca-gebruikers gebruik maken van een geregistreerde kassa. De overheid wenst op deze manier onder andere zwartwerk tegengaan, maar ook fraude moet zo worden vermeden. Wat houdt dergelijke elektronisch kassasysteem precies in en wat zijn de voor- en nadelen voor horeca-gebruikers? Hieronder vindt u alvast een beknopte uitleg.

De geregistreerde kassa toegelicht

Het geregistreerde kassasysteem – ook wel GKS genoemd – is een geheel dat bestaat uit een kassa, een controlemodule en tot slot een gepersonaliseerde kaart of Vat Signing Card – ook wel VSC genoemd – of smartcard. Vanaf 1 januari dit jaar verdwijnt het btw-briefje en dienen alle horeca-uitbaters, zoals restaurants en tavernes, dergelijke elektronische geregistreerde kassa te hebben.

gksDeze kassa print uw rekening uit, zoals u dit gewend bent. Alleen wordt deze niet meer vergezeld van een btw-bonnetje, aangezien dit meteen in de rekening vervat zit. Het kassaticket, dat dus tegelijkertijd dient als btw-briefje, krijgt een persoonlijk nummer toegewezen dat word opgeslagen in de zogenaamde black box of zwarte doos van de kassa in kwestie.

Deze nieuwe maatregel, verplicht voor alle horeca-gebruikers, gaat gepaard met de btw-verlaging van 21% naar 12%.

Voor wie is geldt deze maatregel precies?

Iedereen die minstens 10% van zijn omzet wilt halen uit zijn aanbod van maaltijden via diensten als restaurant of catering, is verplicht het geregistreerde kassasysteem aan te schaffen. Deze maatregel is met andere woorden niet van toepassing op horeca-gebruikers, waar cliënteel maaltijden slechts komt af halen en niet ter plaatse opsoupeert.

Zoals u wel reeds zal begrijpen, gaat is het kassasysteem dus verplicht voor horecazaken met zitplaatsen ter beschikking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan frituren, broodjeszaken, ijssalons, restaurants, tavernes, bakkes met eetgelegenheid en ga zo maar verder. Meer info hierover hier op de Amplitudo-site.

Lees verder “Geregistreerd kassasysteem voor de horeca: de voor- en nadelen”

De nieuwe regels over cash betalingen: niet onbelangrijk!

eurobiljetten

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat gaat bepaar met nieuwe regels. Meer bepaald nieuwe regels omtrent de cash betalingen. Aangezien het voor velen waarschijnlijk een wirwar is geworden van regeltjes en musts en dont’s – door de regelmatige wijzigen – leek het een goed idee om alles eens netjes op een rijtje te zetten, zodat u weer helemaal mee bent met de wetgeving en u alle mogelijke overtredingen uit de weg kunt gaan.

eurobiljettenIn april 2012 voerde men de eerste wijziging door. Hiervoor mocht namelijk cash betaald worden, indien de klant in kwestie hier specifiek naar vroeg. Het verbod voor cash betalingen gold toen enkel voor de roerende goederen en op cashbetalingen van meer dan €15000. Indien dit bedrag werd overschreden volgde een boete of soms ook een fiscale controle erbovenop.

April werd dus, zoals eerder gezegd, de maand van de eerste wijziging. Het toepassingsgebied van het verbod werd namelijk uitgebreid. Het verbod omvatte namelijk nu zowel de onroerende als de roerende goederen. Was u een particulier en verkocht u uw huis? Was u verantwoordelijke en deed u uw bedrijf van de hand? Of was u een fabrikant en zette u een machine te koop? Dan diende u rekening te houden met dit verbod. De nieuwe regelgeving gold ook voor diensten, zoals deze van een aannemer of consultant. Zij die een deelfactuur wilden opmaken voor hun klanten, dienden een oogje in het zeil te houden!

Lees verder “De nieuwe regels over cash betalingen: niet onbelangrijk!”

Waarom nu weer een staking?

Een mens zou er moedeloos van worden… Wie vorige donderdag in Brussel moest zijn, voor zaken of gewoon voor de lol, ergerde zich vast ook aan de menigte die daar weer druk stond te betogen. Heel druk in de straten, hier en daar wat rommel opstoken op straat, openbaar vervoer dat hopeloos verstoord wordt en met de wagen het centrum bereiken is onbegonnen werk.

Hebben de stakers het bij het rechte eind? Waarvoor komen ze op straat? Is staken de juiste manier?
staking
De stakers zijn boos omdat een reeks afspraken die gemaakt zijn bij een vorig overleg niet zijn nageleefd. Zo zijn er regels getroffen rond de lage lonen en de uitkeringen, en ook de brugpensioenregeling werd opnieuw bekeken voor bepaalde sectoren. Maar definitief is er nog niets in voegen. Verder wordt nog steeds gesleuteld aan de indexeringen, maar daar hebben de vakbonden het niet mee: dit gaat de koopkracht van de gewone man beïnvloeden en dat willen ze koste wat het kost vermijden. Daarnaast zouden ook de lonen niet meer omhoog mogen gaan, maar dat vinden ze al helemaal absurd. En zo zijn er wel meer regels waarin zij de werknemer trachten te beschermen.

Dat ze ijveren naar een betere situatie voor de werknemer is natuurlijk normaal: daarvoor zijn vakbonden opgericht in de 19de eeuw. Maar er is hoe langer hoe minder begrip voor de manier waarop zij proberen de doelstellingen te verdedigen. Mensen ondervinden direct hinder van de manier waarop acties worden gevoerd, en bekijken het meer als een farce dan een werkelijk middel om iets gedaan te krijgen.

Toch gaat het staken natuurlijk over “ons” geld, en gaat het staken misschien meer aan zijn doel voorbij? Mensen zouden betrokken moeten zijn en de oorzaken goed begrijpen, maar misschien dringt een andere manier van aandacht vragen zich op?

Moeten we vrezen voor een black out?

De winter is zo goed als voorbij, en van de gevreesde black outs is eigenlijk weinig te zien geweest. U herinnert het zich nog wel: in de herfst van vorig jaar werd overal aangekondigd dat er te weinig energie zou zijn om overal iedereen van genoeg elektriciteit te voorzien. Er werd gevraagd zuinig te zijn, en elektrische toestellen zoveel mogelijk tijdens daluren te gebruiken, om te voorkomen dat het licht letterlijk zou uitgaan. Maar tot nu toe is het nog niet zo ver gekomen.

doelHet zou nochtans volgende winter zover kunnen zijn, wordt er gezegd, omdat Doel 3 en Tihange 2 momenteel buiten gebruik zijn. Als dat volgende winter nog steeds het geval is, kan dat stevige gevolgen kennen voor de stroomvoorziening in ons land. En hoewel dat natuurlijk ver weg nog is, is het toch wel iets om bij stil te staan. Kernenergie houdt misschien gevaren in, maar wat zijn de alternatieven?

Momenteel worden in België al enkele duurzame alternatieven gebruikt. Hun aandeel blijft ook maar stijgen, mede dankzij investeringen in nieuwe manieren van opwekken of verwerken. Tegen 2015, wanneer de drie oudste kerncentrales van ons land worden gesloten, moeten die alternatieve bronnen de 12% van de kerncentrales kunnen overnemen. Maar ons verbruik daalt er natuurlijk ook niet op. Tussen 2022 en 2025 zouden alle kerncentrales in België gesloten moeten zijn. Maar er moet natuurlijk worden gezocht naar oplossingen, in plaats van mensen bang te maken met een black out.

Hoe dit zal moeten gaan: investeren in België gunstiger maken, en de marktprijzen nog meer open trekken. Maar of dit in eenieders voordeel zal zijn, vooral financieel dan, blijft momenteel nog maar zozeer de vraag…

Zuinig bouwen: investeer nu en bespaar later

Met het voorjaar is ook de periode aangebroken voor de bouwbeurzen. De bekendste is Batibouw, die jaarlijks plaatsvindt in Brussel. Maar ook in Antwerp Expo in Antwerpen en Flanders Expo in Gent zijn een aantal boeiende beurzen te doen die bezoekers helemaal wegwijs maken in bouwen, wonen en renoveren. De nadruk ligt meer dan ooit tevoren op duurzamer bouwen en zuiniger leven, met allerlei middelen om energie te besparen en slimmer om te gaan met hoe je energie aanwendt in huis.

De meeste aandacht gaat dit jaar uit naar degelijke isolatie. Door een woning beter te isoleren, gaat een deel van de energie niet meer verloren, waardoor men met dezelfde hoeveelheid energie meer kan doen, efficiënter kan verwarmen dan in eerste instantie. Bovendien is dakisolatie de enige milieuvriendelijke renovatie waar de overheid nog een duit in het zakje doet: dakisolatie is fiscaal interessant omdat u het mag inbrengen op uw belastingbrief.
zonnepaneel
Maar niet enkel isoleren kan, er zijn ook andere manieren van energiezuinig bouwen waar op bouwbeurzen meer informatie over gegeven wordt. Zo is er de warmtepomp, die al bijna standaard wordt afgeleverd bij nieuwbouwhuizen. Deze onttrekt warmte aan de lucht of de aarde om die dan om te zetten in warmte die binnen in huis kan gebruikt worden. Meer informatie over hoe het systeem werkt, kan men makkelijk te weten komen bij de verschillende installateurs. Het is trouwens ook absoluut niet moeilijk om een warmtepomp te installeren in een reeds bestaande woning. Ook zonne-energie blijft populair, ondanks dat de subsidies daarvoor zo goed als weggevallen zijn. Het gaat nu om een investering op langere termijn, maar die nog steeds de moeite loont.

Bouwbeurzen zijn een bron van inspiratie. Wie nu investeert, plukt daar nog voor jaren de vruchten van.

Maaltijdcheques: hoe werkt dat precies?

Maaltijdcheques zijn het extralegaal voordeel bij uitstek. Heel veel mensen krijgen maaltijdcheques, zowel bedienden als arbeiders, en in alle sectoren. Ze worden toegekend per gewerkte werkdag, ongeacht de duur van die werkdag. Ook voor een halve dag werk wordt dus een maaltijdcheque toegekend.

maaltijdchequesIn de regel is de maaltijdcheque een tegemoetkoming van de werkgever op de kosten van het middageten: de werkgever betaalt in feite de lunch. Maar in de regel worden ze natuurlijk het meest gebruikt om boodschappen mee te doen. Het principe blijft staande in die zin dat bedrijven die een bedrijfsrestaurant hebben en daar maaltijden aanbieden met een kostprijs die lager is dan die van de maaltijdcheque, geen maaltijdcheques kunnen geven, omdat ze dan gewoon als loon beschouwd worden en men er ook belastingen en sociale zekerheden op moet betalen.

De waarde van de maaltijdcheque is verschillend van bedrijf tot bedrijf. Meestal is deze €7 of €6, maar er zijn er ook met een lagere waarde en met cijfertjes na de komma (wat rekenen aan de kassa altijd heel leuk maakt…).

Van die waarde betaal je wel een deeltje zelf. De werkgever mag maximum €5,91 aan de maaltijdcheque bijleggen, en de rest lever je zelf. Die eigen bijdrage wordt op de loonfiche met je nettoloon verrekend.

Maaltijdcheques zijn een nuttig extralegaal voordeel, omdat het een effectief bedrag oplevert dat in veel winkels of op restaurant kan gebruikt worden, terwijl de eigen bijdrage vrij beperkt blijft. Moest datzelfde bedrag uitbetaald worden als opslag, zou de helft ervan verdwijnen aan belastingen. Zowel voor werkgever als werknemer is dit dus een ideale oplossing.

Wat is een beleggersprofiel?

Wie wil gaan beleggen, zal om te beginnen een beleggersprofiel moeten laten opstellen. Dit is er gekomen vanuit een Europese richtlijn die ervoor zorgt beleggingen beter te beschermen. Het advies dat banken geven inzake beleggingen wordt volledig gebaseerd op uw beleggersprofiel. Bent u iemand met weinig kennis, zullen u geen grote risico’s worden aangeraden. Bent u zelf geboeid door beleggen, en wilt u verschillende markten verkennen, dan is iets met wat meer risico misschien iets dat voor u interessanter is.

InvestingMeestal worden beleggers in vijf types gecategoriseerd. De eerder conservatieve belegger zal geen risico’s nemen: hij zal altijd kiezen voor een belegging met kapitaalbescherming. Op die manier is hij steeds zeker dat zijn inleg verzekerd is. De winsten die met dit soort beleggingen kunnen gemaakt worden, zijn echter natuurlijk minder groot. Defensieve beleggers kiezen dan weer altijd voor zekerheid. Geen onbekende beleggingen voor dit soort belegger: alleen gekende fondsen die aanzien kennen neemt hij in overweging. Een neutrale belegger is iemand die vooruit denkt. Hij weet dat beleggen niet zonder risico kan, en dat er af en toe een dipje in kan komen te zitten. Maar op langere termijn verdient zich dat wel terug – mits de juiste keuzes. Een dynamisch belegger is heel betrokken bij de zaak, en gaat zelf op zoek naar interessante producten die het goed doen. Daar horen ook dalingen bij, maar door het kiezen voor een brede portefeuille probeert hij een goed evenwicht te handhaven. Een agressieve belegger kiest resoluut voor beleggingen die veel opbrengen. Hij durft al eens een gokje wagen, in beleggen beter bekend als kiezen voor speculatieve aandelen. Sectoren met risico, nieuwe producten of diensten, nieuwe industrieën vind hij zeer aantrekkelijk.

Een beleggersprofiel staat niet vast, en wordt ook mee bepaald door omgevingsfactoren. Iemand die er warmpjes in zit zal misschien meer risico’s durven nemen dan iemand die zijn laatste centjes in een beleggingsfonds wil steken. Of iemand op latere leeftijd wordt gematigder in zijn beleggingen.

De hulp inroepen van een bankier is nooit een slecht idee.

De beste manier om geld geld te laten opbrengen

investeren U had het al door: snel rijk worden zit er tegenwoordig niet meer in. Geld op rekeningen brengt niets meer op, er wordt geprutst aan de indexering, lonen moeten bevriezen volgens sommige politiekers en de beurs doet het vandaag goed en morgen slecht. Hoe zorg je er nog voor dat geld iets opbrengt?

Beleggen

Er is geen trucje dat kan zeggen dat een bepaalde belegging veel of weinig zal opbrengen. Hoe iets zal draaien op de beurs, kan men niet echt vertellen. Wat wel een feit is, is dat een belegging die ietwat goed gekozen en gediversifieerd is, in de kering meer zal opbrengen dan datzelfde geld op een spaarboekje te laten staan.

Vastgoed

Investeren in vastgoed loont niet meer, zegt men wel eens, omdat de huisprijzen sowieso terug naar beneden moeten nadat ze opgeblazen zijn geweest. De hele situatie in de Verenigde Staten heeft ook hier mensen aan het denken gezet. Toch blijft een dak boven het hoofd een noodzakelijk iets: men kan niet zonder. En tijdens uw pensioen geen huur meer moeten betalen, is absoluut geweldig.

Pensioensparen

Een geruste oude dag, bereik je het beste met pensioensparen. Er zijn twee types: het ene is een soort verzekering die uitbetaalt eens u 65 bent geworden, het ander systeem is een fonds zoals een belegging met een min of meer gegarandeerde winst. “Min of meer”, want het is en blijft een belegging. Dit is belangrijk om te blijven onthouden, zeker gezien de hele situatie rond de ARCO-spaarders – daar wisten ook velen niet dat het om een belegging ging.

Let op! Geld lenen kost ook geld!

De bekende slogan is ingevoerd in 2010, om consumenten nog meer te beschermen tegen het roekeloos aangaan van leningen en kredieten. Elk product waar reclame voor gemaakt wordt, op tv, radio of flyers, moet voorzien zijn van die slogan. Het doel hiervan is om de schuldenlast in het algemeen naar omlaag te krijgen.

let-op-geld-lenen-kost-geld
Mensen gaan soms een krediet aan zonder dat ze het goed en wel beseffen. Met autoleningen of consumentenkredieten aan 0% rente, wordt het wel heel verleidelijk natuurlijk. De meesten beseffen echter niet dat die 0% rente enkel gedurende de eerste paar maanden geldt, en dat die actie er achteraf dubbel en dik weer wordt uitgehaald.

Geld lenen kost ook effectief altijd geld. Gelukkig zijn kredietverstrekkers ook verplicht om, naast het jaarlijks kostenpercentage, het totaal aan terug te betalen bedragen mee te geven wanneer mensen een lening willen afsluiten. Een percentage is immers vaak nog weinig zeggend, terwijl een totaalbedrag ook meteen het verschil weergeeft in het geleende bedrag en het bedrag dat men dient terug te betalen. Zo wordt meteen duidelijk wat de kostprijs effectief is.

Lees verder “Let op! Geld lenen kost ook geld!”