De nieuwe regels over cash betalingen: niet onbelangrijk!

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat gaat bepaar met nieuwe regels. Meer bepaald nieuwe regels omtrent de cash betalingen. Aangezien het voor velen waarschijnlijk een wirwar is geworden van regeltjes en musts en dont’s – door de regelmatige wijzigen – leek het een goed idee om alles eens netjes op een rijtje te zetten, zodat u weer helemaal mee bent met de wetgeving en u alle mogelijke overtredingen uit de weg kunt gaan.

eurobiljettenIn april 2012 voerde men de eerste wijziging door. Hiervoor mocht namelijk cash betaald worden, indien de klant in kwestie hier specifiek naar vroeg. Het verbod voor cash betalingen gold toen enkel voor de roerende goederen en op cashbetalingen van meer dan €15000. Indien dit bedrag werd overschreden volgde een boete of soms ook een fiscale controle erbovenop.

April werd dus, zoals eerder gezegd, de maand van de eerste wijziging. Het toepassingsgebied van het verbod werd namelijk uitgebreid. Het verbod omvatte namelijk nu zowel de onroerende als de roerende goederen. Was u een particulier en verkocht u uw huis? Was u verantwoordelijke en deed u uw bedrijf van de hand? Of was u een fabrikant en zette u een machine te koop? Dan diende u rekening te houden met dit verbod. De nieuwe regelgeving gold ook voor diensten, zoals deze van een aannemer of consultant. Zij die een deelfactuur wilden opmaken voor hun klanten, dienden een oogje in het zeil te houden!

Bovendien werd de grens van €15000 ook verlaagd naar een bedrag van €5000. Verder was niet het te betalen bedrag van belang, maar wel het totale (factuur)bedrag waarop de (deel)betaling op vermeld staat. Een voorbeeld: een cash betaling van €5000 op een levering met als gehele waarde €7000 was niet toegelaten. Maar er gold één uitzondering: een gedeeltelijke cash betaling was wel mogelijk wanneer deze maximaal 10% bedroeg van de totaalfactuur én niet hoger lag dan €5000. Een voorbeeld: een gedeeltelijke cashbetaling van een voorschot van  €2000 toegelaten voor een product of dienst met een totaalbedrag van €20000.

Vanaf dit jaar, meer specifiek vanaf 1 januari, is deze antiwitwasregeling nog strikter geworden. Achtte u dit niet mogelijk? Lees dan zeker de onderstaande nieuwe wijzigingen goed door. Cash betalingen zijn vanaf dit jaar helemaal uit de boze, het is te zeggen bij de verkoop van een onroerend goed mag voortaan alleen nog gebruik gemaakt worden van een cheque of een overschrijving. De akte en het compromis moeten hierbij bovendien het nummer vermelden van de rekening waarmee de betaling wordt uitgevoerd. Wilt de koper en/of verkoper toch gebruik maken van een cash regeling? Dan dient de vastgoedmakelaar dit aan de witwascel mede te delen en dit voor de verkoop, waarna deze laatste beslist of de verkoop al dan niet kan doorgaan.

Wat de commissie betreft: de nieuwe regelgeving laat alleen een cash betaling toe wanneer de factuur maximaal €3000 euro bedraagt. Is het totaalbedrag meer dan €3000 euro? Dan mag maximaal 10% van dit factuurbedrag betaald worden met cash middelen en dit met een maximum van €3000. Ook hier dient de witwascel verwittigd te worden in geval van overschrijding.

In mijn ogen gaat het allemaal een beetje ver zo. Slimme ondernemers speelden nog even in op de hype rond deze nieuwe regels, zoals deze originele blogpost van Pelsland aantoont!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.